Exit & Salg - Professionel Ekstern Ledelse


Revideret model, taget fra Bennedsen, M & Meisner Nielsen, K., "Ejerledelse i Danmark, Rapport 4: Det Gode Ejerskifte", 2017, s.19.

Revideret model, taget fra Bennedsen, M & Meisner Nielsen, K., "Ejerledelse i Danmark, Rapport 4: Det Gode Ejerskifte", 2017, s.19.

Hvis du placerer dig under Professionel ledelse i ejerstrategi-kortet, tyder det på, at din virksomhed trænger til professionalisering: En proces, hvor ledelsen bliver mere struktureret og får flere ressourcer. Du kan som ejerleder sagtens fortsætte som direktør i en sådan proces, men den kan ofte også kræve en ændring i topledelsen via ansættelse af en ekstern direktør. Hvis din virksomhed vælger at uddelegere de forretningsmæssige beslutninger eksternt, er det især vigtigt at finde den rette person til jobbet og give vedkommende de rette incitamenter, således at den nye leder fungerer til din virksomheds bedste. Hvis du vælger at gennemføre en professionalisering af virksomheden, er et af de vigtigste elementer, at familien sikrer sig at bibeholde indflydelse i den strategiske proces, fx på bestyrelsesniveau, samtidig med, at den nye eksterne leder føler sig tilpas med at eksekvere den daglige ledelse.    

Herunder følger et eksempel på en succesfuld implementering af professionel ekstern ledelse – Strøjer Tegl har ansat ny direktør, men familien har stadig mulighed for at overtage driften, hvis de ønsker.

 

Jørgen Strøjer (tv) og Flemming Rasmussen, Strøjer Tegls nye direktør

Jørgen Strøjer (tv) og Flemming Rasmussen, Strøjer Tegls nye direktør

Professionel ekstern ledelse – Strøjer Tegl A/S: Overlod livsværket til ansat direktør

Strøjer Tegl har været i familiens eje i fem generationer. Bestyrelse af professionelle fik sat generationsskiftet på dagsordenen. Strøjer Tegl ledes nu af en ansat direktør. Den er salgsmodnet og struktureret, så sønnerne i 6. generation kan overtage driften, hvis de vil. Men et salg er også en mulighed.

Læs Strøjer Tegls historie her